มีโชคพลาซ่า เชียงใหม่

มีโชคพลาซ่า เชียงใหม่

มีโชคพลาซ่า เชียงใหม่

อยู่ในมีโชคพลาซ่าตึกแถวด้านซ้ายใกล้กับ Mc Donald

MON-FRI 9:00-18:30
SAT-SUN 9:00-18:30