เงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรมชาบัตเตอร์เบียร์ลุ้นไอโฟน 14

เงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรมชาบัตเตอร์เบียร์ลุ้นไอโฟน 14

เงื่อนไขการซื้อเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ร่วมสนุก

 • เมื่อลูกค้าซื้อเมนูชาบัตเตอร์เบียร์ 1 แก้ว มูลค่า 65 บาท (รสชาติใดก็ได้) จากร้านชาตรามือ (สาขาที่จำหน่าย) 1 สลิปใบเสร็จ จะได้ 1 สิทธิ์ในการร่วมสนุก
 • หากในใบเสร็จนั้นๆ ซื้อมากกว่า 1 แก้ว จะถือว่าได้เพียง 1 สิทธิ์

 

 

วิธีการร่วมสนุก (ลงทะเบียนรับสิทธิ์)

 • ลูกค้าที่ซื้อเครื่องดื่มชาบัตเตอร์เบียร์ (ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้) สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมสนุกโดยการสแกน QR Code ที่อยู่ในสื่อประชาสัมพันธ์หน้าร้าน หรือแอดไลน์ @chatramue เพื่อกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์ www.cha-th.com/iphone14

 

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • สลิปใบเสร็จ 1 ใบ สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น (ลูกค้า 1 ท่าน สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 1 สิทธิ์ตามจำนวนใบเสร็จของลูกค้า)
 • สงวนสิทธิ์การรับรางวัลลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 รางวัล หากลูกค้าได้รับรางวัลไปแล้ว จะไม่สามารถรับรางวัลอื่น ๆ เพิ่มได้

 

รายละเอียดของรางวัล

 • รางวัลที่ 1 โทรศัพท์ iPhone 14 Pro ความจุ 256gb มูลค่า 45,900 จำนวน 1 เครื่อง

 • รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลร้านชาตรามือ มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

 • รางวัลที่ 3 เซตของพรีเมียมจากชาตรามือ (ชุดกาน้ำชาและหมอน) มูลค่า 675 บาท จำนวน 20 รางวัล

 • รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 69,400 บาท

 

ระยะเวลากิจกรรม

 • ลูกค้าที่ซื้อเมนูชาบัตเตอร์เบียร์ตามเงื่อนไข สามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566 หากไม่ได้ลงทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยจะจับฉลากผู้โชคดีวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผลผู้โชคดีวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 www.cha-thai.com และ www.facebook.com/chatramue

 

เงื่อนไขการจับรางวัล

 • บริษัทฯ จะจับรางวัลเรียงตามลำดับ โดยมีลำดับของรางวัลและมูลค่าของรางวัล ดังนี้
 • ลำดับที่ 1 จะได้รับรางวัลที่ 1 รวม 1 รางวัล
 • ลำดับที่ 2-11 จะได้รับรางวัลที่ 2 รวม 10 รางวัล
 • ลำดับที่ 12-31 จะได้รับรางวัลที่ 3 รวม 20 รางวัล
 • ลำดับที่ 32-40 เป็นรายชื่อสำรอง
 • หากพบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลซ้ำ บริษัท ฯ จะอ้างอิงการได้รับรางวัลในลำดับบนสุดลำดับเดียวเท่านั้น โดยจะทำการจับรายชื่อใหม่แทนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลซ้ำต่อไป

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้ที่จะได้รับรางวัล จะต้องทำตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ระบุไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPhone 14Pro มูลค่า 45,900 บาท จำนวน 1 รางวัล จะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงตน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัลและต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเอง ณ ร้านชาตรามือสาขาใดก็ได้ในประเทศไทย ตามที่ได้ตกลงและนัดหมายเวลาล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 2 และ 3 จำนวน 30 รางวัล ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อไปทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกรอกข้อมูลไว้ในแบบฟอร์ม ภายใน 15 วันหลังประกาศผล เพื่อยืนยันข้อมูลที่อยู่สำหรับการจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์
 • หากทีมงานไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ / ผู้โชคดีมีหลักฐานไม่ครบถ้วน / ผู้โชคดีไม่มารับของรางวัล ภายใน 15 วันหลังจากประกาศผล ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับรายชื่อสำรองตามลำดับ
 • ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน เป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล สำหรับผู้โชคดีที่ได้ของรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ เป็นไปตามอัตราที่กฏหมายกำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดีให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีสิทธิ์นำชื่อ-นามสกุลและรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์และ/หรือนำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยมิต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 • คำตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด เงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการลุ้นของรางวัลสำหรับพนักงานภายในบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้