เซ็นทรัล หาดใหญ่ ชั้น G

เซ็นทรัล หาดใหญ่ ชั้น G

เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น G

ใกล้บันไดเลื่อนบริเวณลานโปรโมชั่น

MON-FRI 10:00-20:30
SAT-SUN 10:00-20:30