กิจกรรมเพื่อสังคม

ชาตรามือบริจากหน้ากากอนามัยให้กับ 17 โรงพยาบาล และสถาบันทางการแพทย์ทั่วประเทศ

โครงการก้าวคนละก้าว อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560