ชาตรามือเข้าร่วมงานประกาศขับเคลื่อนนโยบายหวานน้อยสั่งได้ เฟส 2

ชาตรามือเข้าร่วมงานประกาศขับเคลื่อนนโยบายหวานน้อยสั่งได้ เฟส 2

ชาตรามือเข้าร่วมงานประกาศขับเคลื่อนนโยบายหวานน้อยสั่งได้ เฟส 2 เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 น. - 10.30 น. ณ บริเวณโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานขับเคลื่อนนโยบายหวานน้อยสั่งได้ เฟส 2 ผ่าน Facebook Fanpage กรมอนามัย ณ บริเวณโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย ว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายหวานน้อยสั่งได้ เฟสแรก มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือบูรณาการระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยผลจากการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ทำให้ประชาชนลดการบริโภคน้ำตาลจากเครื่องดื่ม สั่งเครื่องดื่มหวานน้อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.5 นอกจากนี้ จากการสำรวจการรับรู้สัญลักษณ์หวานน้อยสั่งได้แบบออนไลน์ โดยสำนักโภชนาการ กรมอนามัย พบว่า ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 และเดือนมกราคม 2564 ประชาชนมีการรับรู้สัญลักษณ์หวานน้อยสั่งได้ที่ระดับร้อยละ 48.2


ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายหวานน้อยสั่งได้ เฟส 2 ในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอด และขยายผลสู่ภาคประชาชน ผ่านทางเครือข่ายและสมาคมต่าง ๆ เช่น องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เครือข่ายคนไทยไร้พุง เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน รวมถึง บริษัท ทิพย์ธารี จำกัด (ชาตรามือ) ซึ่งจะทำให้มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแบบ หวานน้อยสั่งได้เพิ่มมากขึ้น อันจะช่วยลดการเกิดโรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดได้อีกทางหนึ่งด้วย

อ่านเพิ่มเติม กระทรวงสาธารณสุข

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy